Gezaghebbende en inspirerende
sprekers brachten de afgelopen
25 jaar onze relaties en donateurs
kennis, wijsheden en inzichten.

Prominente Nederlanders en vooraanstaande Amerikanen zijn
graag te gast op de bijeenkomsten voor donateurs, sponsors,
relaties en genodigden van SNA.

De bezoekers van onze bijeenkomsten maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid voor
het leggen van contacten en het uitwisselen en delen van meningen en ervaringen op
diverse gebieden.

Hieronder in alfabetische volgorde de sprekers die wij vanaf onze oprichting in januari 1982 tot
en met december 2007 in hun huidige c.q. toenmalige functie op één van onze bijeenkomsten
één of meerdere keren hebben mogen begroeten.

C IJ O Q UX Y

Mr. A.A.M. van Agt-Voormalig premier
Ing. Achmed Aboutaleb-Burgemeester van Rotterdam
Z.K.H. Prins Bernhard-Prins der Nederlanden
C. Berendsen-Hoofdredacteur Het Financieele Dagblad
Ing. M. de Bruijne-Commissaris der Koningin in Gelderland
Adela C. Baker-State of Louisiana, VS
Paul L. Bremer III-Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika
Mr. Hans van den Broek-Minister van Buitenlandse Zaken
Eldon A. Bargewell-Major General (NATO), Senior US Representative
Mr. drs. F. Bolkestein-Politicus, oud minister van Defensie
Jerry Boyd-Chief of Police, City of Coronado, Cal. USA
J. van Boven-Voorzitter Greater The Hague American Business Club
Dr. Wisse Dekker-Voorzitter Raad van Bestuur Philips
Drs. A.C.R. Dreesman-Bestuursvoorzitter Vendex / Vroom en Dreesman
Jake Dyels-Consul-generaal van de Verenigde Staten van Amerika
Mw. C.I. Dales-Minister van Binnenlandse Zaken
Henk C. Dijkman-Ondernemer
Drs. A. Dek-Hoofddirecteur PTT Telecommunicatie
Dr. W. Duisenberg-President Nederlandse Bank
John Engler-Governor of the State of Michigan
H. Franse-Registeraccountant, Partner KPMG Accountants
Kingdon Gould-Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika
W.J. Geertsema-Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD
Dr. Willem van der Griend-Beschermheer Normandy Veterans
Rudolph W. Guiliani-Burgemeester van New York
Alexander Haig-Voormalig Chief of Staff, The White House
Mr. K.L. ten Have-Advocaat Van der Griend en Ten Have
A.C. Heering-Management Consultant
Mr. G.B.J. Hiltermann-Politiek commentator en publicist
A.H. Heineken-Bestuursvoorzitter Heineken Brouwerijen
Prof. dr. James C. Kennedy-Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Edward I. Koch-Burgemeester van New York
Mr. F. Korthals Altes-Minister van Justitie
George E. Koskimaki-Divisiecommandant Amerikaans leger, WW II, auteur
William A. Knowlton-General, US Army, ret.
G. Knijnenburg-President-directeur Bilderberg Groep
Prof dr. Rob Kroes-Hoogleraar Amerikanistiek, Universiteit van Amsterdam
Mr. C. van Lede-Oud voorzitter VNO (oud bestuursvoorzitter AKZO N.V.)
Mr. dr. J.M.A.H. Luns-Secretaris Generaal NAVO
M. van Luyt-Voorzitter Nederlandse Vereniging van Airborne Vrienden
Ir. P.C de Man-Secretaris-Generaal Ministerie van Defensie
F.H. Meulman-Generaal-majoor, plv. Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
Prof.dr.ir.G. Meulenberg-Kroonlid Sociaal Economische Raad
Mr. Ch.M.J.A. Moons-President Hoge Raad der Nederlanden
Kris Mohandy-National Assessment Services, Pasadena, Cal.USA.
J.G.M. van Nass-Generaal-majoor der Mariniers
L. Noordzij-Generaal-majoor der Infanterie, Commandant Operationeel Commando
A. Ploeg-Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD
Dr. Ir. Frits Philips-Oud President-directeur Philips Gloeilampenfabrieken
Joe Ann Randall-Lieutenant, The City of Oklahoma City, Verenigde Staten
Ronald W. Reagan-President van de Verenigde Staten van Amerika
Drs. Jan Reijnen-Voorzitter Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP
Thomas R. Reynders-Consul Generaal van de Verenigde Staten van Amerika
Willis Rohr-WW II Veteran, 101st Airborne Division Association
George M. Schukin-Supervisory Special Agent HQ Federal Bureau of Investigation
K.J.H.H. Sietsma-Hoofd Beveiliging Koninklijke Philips
Jhr. mr. E.L. van Sminia-Directeur Koninklijke Joh. Enschedé Haarlem
Theo Smit-Registeraccountant, partner Ernst & Young Accountants
Mr. A.P.J.M.M. van der Stee-Minister van Financiën
Kelly Stumpes-Past president 101st Airborne Division Association
Hans J. Teengs Gerritsen-Vice-voorzitter Samenwerkend Verzet
Drs. Ed van Thijn-Burgemeester van Amsterdam
Mw. Sylvia Toth-Bestuursvoorzitter Content Uitzendbureaus, ondernemer
John Velasquez-President, 101st Airborne Division Association, USA
L. van der Velden-Projectontwikkelaar
Prof. dr. Paul Verhaegen-Faculteit Ec. Wetenschappen, Erasmus Universiteit
Jelle Visser-Commissaris van politie te Nijmegen
Mr. Gijs de Vries-VVD Politicus / Coördinator Terrorisme Bestrijding EU
Henk J.L. Vonhof-Commissaris der Koningin in Groningen
Drs. Roel J. de Wit-Commissaris der Koningin in Noord-Holland
D. C. Waling-Management Consultant
Prof. dr. Rob de Wijk-Hoogleraar Universiteit van Leiden
H. van der Zee-Ondernemer
Mr. Jelle Zijlstra-Oud president van de Nederlandse Bank

Burgemeester Ed Koch van New York in een toespraak tot relaties,
sponsors en donateurs van de Stichting Nederland-Amerika in
het Amstel hotel. Rechts op de foto Henk Vonhoff, commisaris
van de koningin in de provincie Groningen.
Prof. dr. James C. Kennedy tijdens
het 24th Annual Dinner van SNA
in het Kurhaus, juni 2007.